Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic

Suwmiarka 100 mm, bez wyjścia danych

Kod produktu:

500-181-30