33 875 83 86 bhkarcz@bhkarcz.pl

Szkolenia metrologiczne

 

Mamy przyjemność zaprosić państwa na nasze szkolenia metrologiczne,szkolenia metrologicze, szkolenia pomiarowe a tak naprawdę na cykl szkoleń metrologiczno pomiarowych. Firma KARCZ zrzesza grupę specjalistów o bogatym i długoletnim doświadczeniu w zakresie metrologii, oraz świetnym przygotowaniu. Zapewniamy szkolenia na najwyższym poziomie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego przeprowadzania szkoleń metrologicznych i dążymy aby nasi Klienci zawsze byli zadowoleni z oferowanych przez nas usług. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy wachlarz szkoleń. Są to zarówno szkolenia otwarte prowadzone w małych, efektywnych grupach ok. 12 os., organizowane w wybranym miejscu w Polsce oraz szkolenia zamknięte, w siedzibie u klienta. Wykładowcy, z którymi mamy przyjemność współpracować to wykształceni specjaliści, metrolodzy, pracownicy naukowi wyższych uczelni technicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, jak również audytorzy DEKRA Certyfikation. Nasze szkolenia w zależności od tematyki kierowane są do : metrologów, kadry technicznej średniego szczebla, inżynierów jakości, operatorów maszyn, kontrolerów jakości, pracowników działu jakości i laboratoriów pomiarowych, technologów planujących wykorzystanie wyposażenia, technologów i osób z nadzoru produkcji, osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, pracowników produkcji, do pracowników działu konstrukcji i rozwoju, do pracowników wykonujących pomiary oraz odpowiedzialnych za kalibracje przyrządów pomiarowych.

 


 

szkolenia metrologiczne

 

BHKarcz Sp. z o.o.
Centrum Metrologii, Kalibracji i Szkoleń

CERTYFIKOWANY SYSTEM
ISO 9001:2008

W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 

 


 

Szybki dostęp do zawartości strony :

 

 1. Osoba kontaktowa, do której należy kierować wszelkie zapytania dotyczące Szkoleń Metrologicznych
 2. Informacje na temat „Szkolenia Metrologiczne otwarte”
 3. Informacje na temat „Szkolenia Metrologiczne zamknięte”
 4. Szkolenia Metrologiczne BHKarcz – Warunki uczestnictwa
 5. Plan Szkoleń Metrologicznych
 6. Szczegóły najbliższych Szkoleń Metrlogicznych
 7. Zakres tematyczny poszczególnych Szkoleń Metrologicznych

 


 

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat szkoleń. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i uczestnictwa w naszych szkolenia metrologicznych.

 

Zgłoszenie uczestnictwa i wszelkie zapytania dotyczące Szkoleń Metrologicznych  :

tel. kom. 606 977 648, e-mail : szkolenia(at)bhkarcz.pl, fax (33) 870 61 72

Szkolenia Metrologiczne – „OTWARTE” :

Szkolenia pomiarowe otwarte – prowadzone w małych, efektywnych grupach około 12 os., organizowane w wybranym miejscu w Polsce . . .

Szkolenia Metrologiczne – „ZAMKNIĘTE” :

Szkolenia Pomiarowe zamknięte – w siedzibie klienta. Szkolenia te są przygotowywane i organizowane wg indywidualnych wytycznych klienta. Dla celów dydaktycznych posiadamy bardzo duży zakres narzędzi pomiarowych (nasza sala prezentacyjno – szkoleniowa).

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie „Karty zgłoszeniowej” (załączonej do oferty szkolenia) na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem szkolenia na fax pod numer 33 870 61 72 lub e-mail:szkolenia@bhkarcz.pl

2. Przesłanie „Karty zgłoszeniowej” jest traktowane przez nas jako dowód zawarcia umowy. Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie jest potwierdzane pisemnie.

3. Gdyby szkolenie nie odbyło się z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników lub powodów niezależnych od organizatora, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie.

4. Uczestnik może się wycofać z udziału w szkoleniu (w formie pisemnej), bez ponoszenia kosztów, w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% kosztów uczestnictwa.

5. W przypadku nieobecności uczestnika/ów na szkoleniu bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, zgłaszający zapłaci 75% kwoty uczestnictwa wynikającej ze zgłoszenia.

Kursy kończą się testem sprawdzającym zdobytą wiedzą oraz wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu.

Istnieje możliwość zamówienia przez Państwa certyfikatu w języku angielskim.

 

Planowane szkolenia metrologiczne na II połowę roku 2017

 
PLAN SZKOLEŃ METROLOGICZNYCH 2017  II półrocze

W dolnej części strony mogą się Państwo zapoznać z zakresem tematycznym poszczególnych szkoleń.

 


Szczegóły najbliższych Szkoleń Metrologicznych

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i udział w naszych Szkoleniach Metrologicznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych cyklach szkoleniowych :  

 

Szkolenia na miesiąc wrzesień :Zapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat :  „KALIBRACJA WYBRANYCH GRUP WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO DO POMIARÓW
DŁUGOŚCI I KĄTA (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE)”

Data szkolenia :  18-20 wrzesień 2017
Miejsce szkolenia :  Szczyrk

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowa


 

Zapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat : „NADZOROWANIE I KONTROLA WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO W ŚWIETLE
WYMAGAŃ NORM ISO 9001:2015”

Data szkolenia :  18-20 wrzesień 2017
Miejsce szkolenia :  Szczyrk

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat :  „WYMIAROWANIE I TOLEROWANIE WRAZ Z INTERPRETACJĄ RYSUNKU TECHNICZNEGO WG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM ISO MODEL GPS”

Data szkolenia :  18-19 wrzesień 2017r
Miejsce szkolenia : Zakopane

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat : „Analiza zdolności systemów pomiarowych wg MSA (edycja IV)”

Data szkolenia :  25-26 wrzesień 2017
Miejsce szkolenia :  Zakopane

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat :  „METODY STATYSTYCZNE W BADANIU ZDOLNOŚCI SYSTEMÓW POMIAROWYCH I
STEROWANIU PROCESAMI – MSA+SPC”

Data szkolenia :  25-27 wrzesień 2017r
Miejsce szkolenia :   Zakopane

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowa


 

 

Szkolenia na miesiąc październik  :


Zapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Nowe szkolenie w naszej ofercie
Temat : „IATF 16949:2016 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM” (ŁĄCZNIE Z ISO 9001:2015)

Data szkolenia :  02-03 październik 2017
Miejsce szkolenia :  Szczyrk

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat :  „DOBÓR WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO DO NADZORU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH – SPRAWDZIANY FUNKCJONALNE I NARZĘDZIA UNIWERSALNE”

Data szkolenia :  02-03 wrzesień 2017r
Miejsce szkolenia : Zakopane

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat : „SYSTEMY ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH WZORCUJĄCYCH
I BADAWCZYCH WG PN–EN ISO / IEC 17025:2005”

Data szkolenia :  04-06 październik 2017r
Miejsce szkolenia : Szczyrk

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat : „NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE)”

Data szkolenia :  09-11 październik 2017r.
Miejsce szkolenia : Szczyrk

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat : „GD&T – ASME 14.5-2009 TOLEROWANIE GEOMETRYCZNE  – PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA”

Data szkolenia :  09-10 październik 2017 r.
Miejsce szkolenia : Zakopane

Oferta szkolenia + karta zgloszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat :  „METROLOGIA – NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO I SPÓJNOŚĆ POMIAROWA”

Data szkolenia :  16-17 październik 2017
Miejsce szkolenia : Szczyrk

Oferta szkolenia +karta zgłoszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat : „KALIBRACJA WYBRANYCH GRUP WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO DO POMIARÓW
DŁUGOŚCI I KĄTA (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE)”

Data szkolenia :  18-20 PAŹDZIERNIK 2017
Miejsce szkolenia :  Szczyrk

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat : „NADZOROWANIE I KONTROLA WYPOSAŻENIA POMIAROWEGO W ŚWIETLE
WYMAGAŃ NORM ISO 9001:2015”

Data szkolenia :  18-20 październik 2017
Miejsce szkolenia : Szczyrk

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowaZapraszamy na szkolenie metrologiczne :

Temat : „METROLOGIA PRZEMYSŁOWA — APARATURA POMIAROWA I JEJ APLIKACJE”

Data szkolenia :  23-24 październik 2017r.
Miejsce szkolenia :  Zakopane

Oferta szkolenia + karta zgłoszeniowa


 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Zgłoszenie uczestnictwa i wszelkie zapytania dotyczące Szkoleń Metrologicznych prosimy kierować :
tel. kom. 606 977 648 e-mail : szkolenia(at)bhkarcz.pl fax (33) 870 61 72
szkolenia metrologiczne, szkolenia pomiaroweszkolenia metrologiczne, szkolenia pomiaroweszkolenia metrologiczne, szkolenia pomiarowe

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Poniżej zakres tematyczny poszczególnych szkoleń pomiarowo metrologicznych :


 

Metrologiczne szkolenia pomiarowe „METROLOGIA PRZEMYSŁOWA – Wymagania, Przyrządy, Aparatura, Aplikacje”

Nowy temat w ofercie naszych szkoleń metrologicznych

Celem szkolenia jest zapoznanie kadry technicznej odpowiedzialnej za nadzorowanie procesów produkcyjnych z wymogami standardów PN,EN,ISO,ANSI . Przedstawienie praktycznych aplikacji sprawdzianów, narzędzi i aparatury pomiarowej dla zastosowań przemysłowych. Wymiana doświadczeń z obszaru Automotive, AGD, przemysł lotniczy i maszynowy. Podniesienie kwalifikacji w zakresie aplikacji aparatury pomiarowej.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, doświadczony specjalista z zakresu aplikacji systemów pomiarowych oraz dokumentacji technicznej . Członek Komitetu Technicznego PKN. Ceniony inżynier aplikacyjno – serwisowy i wykładowca.

Zakres szkolenia :

 • Wymagania norm i standardów określające metodykę pomiarów i analizę wyników pomiarowych
 • Wprowadzenie do cyfrowego definiowania wymagań w systemach CAD 2Doraz 3D
 • Praktyczne aspekty stosowania różnych technik pomiarowych
 • Specyfika pomiarów przemysłowych
 • Przegląd metod i urządzeń pomiarowych
 • Sprawdziany, przeciwsprawdziany , sprawdziany funkcjonalne
 • Przyrządy manualne analogowe i cyfrowe
 • Aparatura do pomiarów optycznych · mikroskopy · projektory · systemy obróbki obrazu
 • Konturografy i profilografometry
 • Systemy pomiaru kształtu
 • Systemy do analizy SPC
 • Współrzędnościowe systemy pomiarowe (WMP/CMM)
 • Aparatura do pomiarów twardości
 • Specjalistyczne urządzenia pomiarowe
 • Rozwój technik pomiarowych

Szkolenie jest kierowane do kadry technicznej średniego szczebla, do inżynierów i techników, pracowników produkcji, działu technologicznego, działu przygotowania produkcji, działu jakości , działu konstrukcji i rozwoju.

 
Kurs kończy się wręczeniem certyfikatów potwierdzających kompetencje w omawianym zakresie.
 
Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna w Karczmie regionalnej
– 1 nocleg (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt. 


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „GD&T – ASME 14.5-2009 Tolerowanie Geometryczne –praktyka przemysłowa”

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do korzystania z dokumentacji technicznej, polegające na poprawnym interpretowaniu tolerancji wymiarowych i geometrycznych zgodnie z amerykańskim standardem ASME 14.5-2009

Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, doświadczony specjalista z zakresu aplikacji systemów pomiarowych oraz dokumentacji technicznej . Członek Komitetu Technicznego PKN. Ceniony inżynier aplikacyjno – serwisowy i wykładowca.

Zakres szkolenia :

 • Wprowadzenie do GD&T
 • Model GPS a model GD&T porównanie
 • Systemy wymiarowania i tolerowania
 • Symbolistyka w tolerowaniu geometrycznym
 • Bazy ( stałe, ruchome, częściowe , układ baz)
 • Tolerancje kształtu
 • Tolerancje kierunku
 • Tolerancje położenia
 • Tolerancje bicia
 • Modyfikatory (MMC,MMB,LMC,LMB)
 • Modyfikatory (P , F , I , U , CF , ST)
 • Tolerowanie geometryczne złożone (PLTZF)
 • Zmienne kształty pól tolerancji
 • Modelowanie 3D w tolerowaniu geometrycznym
 • Weryfikacja wymagań rysunkowych
 • Łańcuchy wymiarowe tolerowaniu geometrycznym i liniowym
 • Technika współrzędnościowa w aplikacji GD&T
 • ĆWICZENIA PRAKTYCZNE /stanowią znaczną część szkolenia/
 • PRACA Z DOKUMENTACJĄ KLIENTA / opcja po udostępnieniu /
 • DYSKUSJA NA WYBRANE TEMATY / opcja /

Szkolenie jest kierowane do kadry technicznej średniego szczebla, do inżynierów i techników, pracowników produkcji, działu technologicznego, działu przygotowania produkcji, działu jakości , działu konstrukcji i rozwoju.

Kurs kończy się wręczeniem certyfikatów potwierdzających kompetencje w omawianym zakresie.

 
Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna w Karczmie regionalnej
– 1 nocleg (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt. 


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „ SPC – Statystyczne sterowanie procesem ”

Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami statystycznego sterowania procesem, a także przygotowanie do planowania i realizowania procedur SPC.

Szkolenie poprowadzi dr. metrolog – specjalista w zakresie systemów SPC, Dr inż., pracownik naukowy AGH w Krakowie od 1972 roku, dr nauk technicznych od 1982roku. Wykładowca takich przedmiotów jak :

– statystyczna kontrola jakości – oraz kontrola i zapewnienie jakości.
 
Od 1975 roku współpracuje z przemysłem w zakresie zagadnień kontroli jakości, ponad to od 1996 roku w zakresie wykorzystania metod statystycznych w sterowaniu procesami. Od 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu: statystyczne sterowanie procesem (SPC), ocena zdolności procesów i maszyn, statystyczna kontrola odbiorcza (SKO) itp.
 
Zakres szkolenia:

 • Rola SPC w systemie jakości – dokumenty
 • Zmienność procesu. Opis zmienności i miary zmienności. Stabilność procesu.
 • Zdolność jakościowa procesu. Ocena zdolności i stanu funkcjonowania procesu, wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności. Przykład obliczeniowy
 • Rozkład normalny. Graficzny test normalności. Przykład obliczeniowy
 • Karty kontrolne. Zasady ogólne, idea karty, Konstrukcja, dobór, funkcjonowaniekarty kontrolnej.
 • Konstrukcja karty kontrolnej dla właściwości mierzalnych. Karta wartości średnieji rozstępu. Przykład obliczeniowy.
 • Inne karty dla cech mierzalnych
 • Czytanie kart kontrolnych, analiza sygnałów, przeliczanie karty na inną liczność,obliczanie współczynników Cp, Cpk na podstawie karty. Przykłady
 • Ocena zdolności procesu w przypadku rozkładów innych od normalnego.Przykład obliczeniowy
 • Karty kontrolne, Konstrukcja i funkcjonowanie kart kontrolnych przyalternatywnej ocenie właściwości. Karty p, c i u. – projektowanie – przykłady obliczeniowe
 • Uwagi praktyczne dotyczące stosowania kart kontrolnych

Szkolenie jest przeznaczone dla operatorów maszyn, kontrolerów jakości, inżynierów jakości, technologów i osób z nadzoru produkcji. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowymi procedurami dotyczącymi realizacji SPC, przykładami formularzy (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej).

 
Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzą oraz wręczeniem certyfikatów uprawniających do planowania i realizacji SPC w przedsiębiorstwie.
 
Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna
– 2 noclegi (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt. 


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „Wymiarowanie i tolerowanie wraz z interpretacją rysunku technicznego wg obowiązujących norm ISO MODEL GPS”

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do korzystania z dokumentacji technicznej, polegające na poprawnym interpretowaniu tolerancji wymiarowych i geometrycznych i na możliwości adaptacji dokumentacji w zakresie tolerancji.

 
Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, doświadczony specjalista z zakresu aplikacji systemów pomiarowych oraz dokumentacji technicznej . Członek Komitetu Technicznego PKN. Ceniony inżynier aplikacyjno – serwisowy i wykładowca.
 
Zakres szkolenia obejmuje:

 • struktura ogólna norm GPS
 • podstawy teorii wymiaru, definicje i ich rodzaje
 • wymiarowanie i tolerowanie liniowe
 • układ tolerancji i pasowań
 • tolerancje ogólne wymiarów liniowych i kątowych
 • granice minimum i maksimum materiału
 • zasada niezależności, powierzchni przylegających, Taylora, wzajemności, minimum i maksimum materiału
 • granica wirtualna dla maksimum materiału
 • tolerowanie chropowatości powierzchni
 • tolerancje geometryczne i ich symbolika
 • oznaczenia na rysunkach tolerancji
 • tolerowania stanu swobodnego
 • tolerancja prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości i kształtu
 • ustalanie i układy baz
 • bazy cząstkowe, szablonowe, dla elementów o małej sztywności
 • tolerowanie kierunku, równoległości, prostopadłości, nachylenia, położenia, pozycji,współosiowości i współśrodkowości, symetrii
 • zastosowanie wybranych warunków w tolerowaniu
 • warunek max materiału, zewnętrznego pola tolerancji, tolerowanie bicia, bicie promieniowe, osiowe, w wyznaczonym kierunku, całkowite tolerowanie kształtu wyznaczonego zarysu i powierzchni
 • analiza wymiarowa rysunku technicznego – wprowadzenie
 • pomiary wymagań rysunkowych : metody uniwersalne i sprawdzianowe

Liczne przykłady i ćwiczenia. Szkolenie jest kierowane do kadry technicznej średniego szczebla, do inżynierów i techników, pracowników produkcji, działu technologicznego, działu przygotowania produkcji, działu jakości , działu konstrukcji i rozwoju.

 
Kurs kończy się wręczeniem certyfikatów potwierdzających kompetencje w omawianym zakresie.
 
Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna w Karczmie regionalnej
– 1 nocleg (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt. 


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „Metody statystyczne w badaniu zdolności systemów pomiarowych i sterowaniu procesami – MSA + SPC”

Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami statystycznego sterowania procesem a także przygotowanie do planowania i realizowania procedur SPC, jak również przygotowanie pracowników do planowania i realizacji oceny zdolności systemów pomiarowych w myśl wymagań ISO/TS 16949 oraz podręcznika MSA 4 wyd.

 
Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, który tematyką wzorcowania i systemami jakości zajmuje się od 1992 roku. Audytor DEKRA Certifikation.
 
Zakres szkolenia obejmuje:
1. MSA :

 • ogólne zagadnienia związane z oceną wyposażenia pomiarowego
 • korzyści z badania zdolności wyposażenia pomiarowego
 • podstawowe pojęcia związane z MSA
 • szczegółowa prezentacja procedur badania środków pomiarowych z przykładami
 • warsztaty praktyczne
  – określanie zdolności systemów pomiarowych.
 • Warsztaty obejmują metody: o Procedura 1 (Cg i Cgk) – dla cech mierzalnych – krótkie omówienie metody o R&R (RM oraz ARM) – dla cech mierzalnych – szczegółowa prezentacja i przykłady obliczeniowe o Metoda KAPPA – dla cech atrybutywnych – szczegółowa prezentacja i przykłady obliczeniowe o Metoda detekcji sygnału – dla cech atrybutywnych – krótkie omówienie metody zjednym przykładem obliczeniowym o Metoda krótka – dla cech atrybutywnych – krótkie omówienie metody
 • Wszystkie metody zgodne z wytycznymi MSA wydanie 4

2. SPC :

 • Zmienności w procesie (zwykłe i szczególne)
 • Miary zmienności
 • Rozkład procesu (Voice of process), badanie normalności rozkładu
 • Badanie zdolności jakościowej maszyn (Cm, Cmk)
 • Badanie zdolności jakościowej procesów (Cp, Cpk)
 • Funkcjonowanie procesu – wskaźniki funkcjonowania Pp, Ppk
 • Funkcjonowanie procesu a wadliwość
 • Karty kontrolne – analiza sygnałów
 • Karty kontrolne dla wartości mierzalnych – projektowanie – przykłady obliczeniowe
 • Liczenie zdolności procesu dla rozkładów innych niż normalne
 • Karty kontrolne przy alternatywnej ocenie właściwości (p, np, c, u)
 • Uwagi praktyczne dotyczące stosowania kart kontrolnych.

Szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, pracowników działu jakości, technologów, technologów produkcji, operatorów maszyn, kontrolerów jakości, inżynierów jakości oraz pracowników z nadzoru produkcji. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe zawierające m.in. szczegółowe procedury obliczeniowe całkowicie zgodne z zasadami podanymi w przewodniku Measurement Systems Analysis (MSA 4th Edition). Uczestnicy otrzymają również elektroniczne wersje arkuszy obliczeniowych dla procedur R&R i KAPPA (MS Excel) oraz kart kontrolnych dla SPC.

 
Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna w Karczmie regionalnej
– 2 noclegi (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt. 


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „Niepewność pomiarów (zajęcia praktyczne)”

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych informacji i umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności pomiarów, poznanie metod szacowania niepewności uznanych przez wszystkie międzynarodowe organizacje metrologiczne, możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych dla realizowanych zadań pomiarowych.

 
Szkolenie poprowadzi osoba posiadająca własne laboratorium wzorcujące, mająca wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pomiarów długości, kąta, masy, siły, prędkości i drogi. Odbyła staż pracy w zakresie kalibracji urządzeń pomiarowych ponad 20 lat. Autor instrukcji szacowania niepewności, które są stosowane w Urzędach Miar.
 
Szkolenie obejmuje :

 • Zasady (etapy) wyznaczania niepewności pomiarowej na podstawie EA 4/02oraz normy PKN-ISO/TS 14253-2 Przewodnik do szacowania niepewności w pomiarach GPS
 • Statystyczne metody wyznaczania niepewności pomiarowych na podstawie danych eksperymentalnych – oszacowania typu A (Odchylenie standardowe powtarzalności i odtwarzalności – Odchylenia standardowe średniej – przykłady)
 • Wyznaczanie niepewności na podstawie innych danych – oszacowania typu B(Niepewność rozszerzona – Poziom ufności – Błędy graniczne – Rozdzielczość przyrządu – dostępne dane o rozkładzie wielkości – Przykłady)
 • Niepewności przy prostych pomiarach (schemat postępowania – Przykłady)
 • Niepewność wzorcowania (Niepewność na świadectwie wzorcowania i certyfikacie materiału odniesienia – Wzorcowanie liniowe – Przykłady)
 • Podejmowanie decyzji na podstawie wyniku pomiaru i jego niepewności – przykłady

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych oraz działów jakości, którzy realizują kalibrację wyposażenia pomiarowego oraz dla pracowników wykonujących pomiary. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe uwzględniające między innymi cały zakres materiałowy niniejszego szkolenia oraz przykładowe procedury dotyczące szacowania dla wybranym grup wyposażenia pomiarowego.

 
Kurs kończy się wręczeniem certyfikatów potwierdzających uzyskanie kompetencji w zakresie szacowania niepewności pomiarowych.
 
Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna
– 2 noclegi (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt.  


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „Nadzorowanie i kontrola wyposażenia pomiarowego w świetle wymagań norm ISO 9001:2008”

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz zapoznanie z zasadami wzorcowania użytkowych przyrządów do pomiaru długości i kąta.

 
Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, który tematyką wzorcowania i systemami jakości zajmuje się od 1992 roku. Audytor DEKRA Certifikation.
 
Szkolenie obejmuje :

 • zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań : • PN-EN ISO 9001:2009, • PN-EN ISO 10012:2004 oraz • Przepisów metrologii prawnej
 • wyrażanie niepewności pomiarów– podstawy, dokumenty odniesienia,prezentacja procedury szacowania niepewności dla wybranego przypadku
 • wymagania dotyczące laboratoriów wzorcujących wyposażenie pomiarowe (w tym wymagania dla laboratoriów wewnętrznych działających we własnym przedsiębiorstwie)
 • szczegółowe omówienie procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
 • zapisy (ewidencja wyposażenia, świadectwa wzorcowań, zapiski sprawdzeń)
 • system zapewnienia spójności pomiarowej, organizacje międzynarodowe i krajowe, system akredytowanych laboratoriów
 • przykłady procedur dotyczących sprawdzeń użytkowych przyrządów najnowsze zasady dotyczące określania wymagań dla charakterystyk metrologicznych oraz ich sprawdzania wg najnowszych norm – stan na 2012 rok
 • ćwiczenia praktyczne z kalibracji wybranych grup wyposażenia pomiarowego

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych oraz działów jakości, którzy sprawują nadzór oraz kontrolę wyposażenia pomiarowego. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowymi instrukcjami pracy dotyczącymi konkretnych sprawdzeń oraz wszystkimi dziennikami Urzędowymi GUM w wersji elektronicznej (około 200 MB).

 
Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna
– 2 noclegi (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt.


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „Zaawansowane metody wymiarowania i tolerowania oraz oceny zgodności ze specyfikacją WG ISO”

Celem szkolenia jest przeszkolenie pracowników do pracy w zakresie kompleksowego przygotowania oraz interpretacji dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zapisu i odczytywania złożonych wymagań.

 
Szkolenie poprowadzi dr inż., Kierownik Laboratorium metrologii i zamienności części maszyn i współrzędnościowej techniki pomiarowej IPBM, współautor podręczników: Praca zbiorowa: Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – podręcznik europejski, Praca zbiorowa: Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – wykład dla uczelni technicznych.
 
Szkolenie obejmuje:

 • Wymiarowanie i tolerowanie wymiarów; tolerowanie symbolowe, odchyłkiwymiarowe; zasada niezależności wyspecyfikowanych wymagań (principle ofindependency, separation of requirements)
 • Tolerancje w różnych procesach technologicznych
 • Łańcuchy wymiarowe – rachunek tolerancyjny i odchyłkowy; analiza i synteza łańcuchów wymiarowych, zamienność w budowie maszyn – przykłady i ćwiczenia
 • Znaczenie baz aplikacje różnych przypadków wymiarowania i tolerowania
 • Specyficzne wzmagania przy wymiarowaniu: wymaganie powłoki (zniesienie niezależności specyfikacji), zewnętrzne pole tolerancji, stan graniczny (boundary)
 • Wyznaczanie granic zewnętrznych i wewnętrznych bez i z modyfikatorami(wirtualnych); przykłady (ISO 2692:2008 „Specyfikacje geometrii wyrobów(GPS) – Tolerancje geometryczne – Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR))
 • Tolerowanie kąta
 • Zapisy wymagań geometrycznych. Podział tolerancji geometrycznych.Interpretacja różnych przypadków tolerowania geometrycznego przykłady i ćwiczenia zapisów dokumentacji rysunkowej (PN-EN ISO 1101:2006 „Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Tolerancje geometryczne – Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia”, ISO 5458:2000 “Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Tolerowanie geometryczne – Tolerowanie pozycji)
 • Złożone przypadki zapisu wymagań konstrukcyjnych (kombinacje tolerancji)
 • Dodatkowe sposoby zapisu konstrukcji – tolerowanie statystyczne i wektorowe
 • Ocena zgodności wyrobów z wymaganiami wg dokumentacji
 • Dyskusja, zadania, przykłady i ćwiczenia

Szkolenie jest kierowane do konstruktorów, pracowników działu jakości, dla kierowniczej kadry inżynieryjnej oraz dla inżynierów metrologów.

 
Kurs kończy się wręczeniem certyfikatów potwierdzających kompetencje w omawianym zakresie.
 
Koszt szkolenia obejmuje :
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna
– 2 noclegi (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt.


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „Kalibracja wybranych grup wyposażenia pomiarowego do pomiarów długości i kąta (zajęcia praktyczne)”

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz zapoznanie z zasadami wzorcowania użytkowych przyrządów do pomiaru długości i kąta.

 
Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, który tematyką wzorcowania i systemami jakości zajmuje się od 1992 roku. Audytor DEKRA Certifikation.
 
Szkolenie obejmuje:

 • zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań ISO9001:2008 (etapy procesu potwierdzenia metrologicznego)
 • najnowsze zasady dotyczące określania wymagań dla charakterystyk metrologicznych oraz ich sprawdzania wg najnowszych norm –stan na 2012 rok.
 • ćwiczenia praktyczne obejmują 85% czasu szkolenia –realizacja sprawdzeń użytkowych przyrządów do pomiaru długości i kąta o suwmiarki o mikrometry (w tym mikrometry do gwintów), o transametry, o mikrometry czujnikowe o kątomierze, kątowniki o przymiary wstęgowe o wzorce promieni o czujniki zegarowe, diatesty o wysokościomierze o średnicówki czujnikowe o sprawdziany do otworów
 • panel dyskusyjny –rozwiązywanie problemów itp ,

Szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, pracowników działu jakości i laboratoriów pomiarowych oraz technologów planujących wykorzystanie wyposażenia. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowymi instrukcjami pracy dotyczącymi konkretnych sprawdzeń oraz wszystkimi dziennikami Urzędowymi GUM w wersji elektronicznej (około 200 MB).

 
Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzą oraz wręczeniem certyfikatów uprawniających do nadzoru i wzorcowania wyposażenia pomiarowego.
 
Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna
– 2 noclegi (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt. 


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „Metrologia – nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i spójność pomiarowa”

Celem szkolenia jest przygotowanie do prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i właściwego zapewniania spójności pomiarowej.

 
Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, który tematyką wzorcowania i systemami jakości zajmuje się od 1992 roku. Audytor DEKRA Certifikation.
 
Szkolenie obejmuje:

 • Zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań : o PN-EN ISO 9001:2009, o PN-EN ISO 10012:2004 o PN-EN ISO IEC 17025:2005 o przepisów metrologii prawnej
 • Wymagania dotyczące laboratoriów wzorcujących wyposażenie pomiarowe (w tymwymagania dla laboratoriów wewnętrznych działających we własnym przedsiębiorstwie)
 • Omówienie przykładowej procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
 • Informacja o zapisach (ewidencja wyposażenia, świadectwa wzorcowań, zapiski sprawdzeń)
 • Ustalanie wymagań dla wyposażenia pomiarowego – kryteria doboru
 • Spójność pomiarowa wg ISO/IEC 17025 i DA-06
 • Hierarchia wzorców
 • Niepewność pomiarowa wg 17025 i EA-4/16 oraz ILAC-G17:2002, przykład procedury szacowania niepewności pomiarowej
 • Sterowanie jakością badań i wzorcowań (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Panel dyskusyjny
 • ćwiczenia

Szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, pracowników działu jakości i laboratoriów pomiarowych oraz technologów planujących wykorzystanie wyposażenia.

 
Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna
– 1 nocleg (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt.


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „Metrologia w systemach jakości – podejście praktyczne”

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do prawidłowego doboru oraz właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym oraz przekazanie podstawowych zasad metrologii w tym zakresie.

 
Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, który tematyką wzorcowania i systemami jakości zajmuje się od 1992 roku. Audytor DEKRA Certifikation.
 
Szkolenie obejmuje:

 • ogólne zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań ISO 9001 oraz przepisów metrologii prawnej (praktyczne wskazówki w tym zakresie), przykłady procedur, omówienie procesu potwierdzenia metrologicznego
 • rodzaje wyposażenia pomiarowego, budowa i wykorzystanie : · sprawdziany · uniwersalne przyrządy pomiarowe · maszyny pomiarowe
 • Zasady użytkowania wyposażenia do pomiarów i monitorowania : · błędy i ich źródła w pomiarach uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi · wykorzystanie wyposażenia podczas pomiarów · zasady codziennej obsługi, konserwacja, przechowywanie · zasady posługiwania się urządzeniami z noniuszem
 • Kryteria doboru środków kontrolno-pomiarowych
 • Praktyczne zastosowanie technik pomiarowych (praca z dokumentacją technologiczno –konstrukcyjną stosowaną w zakładzie)
 • Inne zagadnienia wskazane przez zleceniodawcę (tematy wymagają uzgodnienia)

Szkolenie jest przeznaczone dla osób posługujących się wyposażeniem pomiarowym dla dokonywania oceny wyrobów, procesów, maszyn, dla pracowników nadzoru produkcyjnego (brygadzistów, mistrzów) oraz pracowników działów jakości.

 
Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzą oraz wręczeniem certyfikatów uprawniających do nadzoru i wzorcowania wyposażenia pomiarowego.
 
Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna
– 1 nocleg (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt.


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „Analiza zdolności systemów pomiarowych wg MSA (edycja IV)”

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do planowania i realizacji oceny zdolności systemów pomiarowych w myśl wymagań ISO/TS 16949, VDA 6.1, QS 9000 itp.

 
Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, który tematyką wzorcowania i systemami jakości zajmuje się od 1992 roku. Audytor DEKRA Certifikation.
 
Szkolenie obejmuje:

 • ogólne zagadnienia związane z oceną wyposażenia pomiarowego
 • korzyści z badania zdolności wyposażenia pomiarowego
 • podstawowe pojęcia związane z MSA
 • szczegółowa prezentacja procedur badania środków pomiarowych z przykładami
 • warsztaty praktyczne – określanie zdolności systemów pomiarowych
 • Warsztaty obejmują metody : · Procedura 1 (Cg i Cgk) – dla cech mierzalnych – krótkie omówienie metody · R&R (RM oraz ARM) – dla cech mierzalnych – szczegółowa prezentacja i przykłady obliczeniowe · Metoda KAPPA – dla cech atrybutywnych – szczegółowa prezentacja i przykłady obliczeniowe · Metoda detekcji sygnału – dla cech atrybutywnych – krótkie omówienie metody z jednym przykładem obliczeniowym · Metoda krótka – dla cech atrybutywnych – krótkie omówienie metody
 • Wszystkie metody zgodne z wytycznymi MSA wydanie 4.

Szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, pracowników działu jakości, technologów, technologów produkcji, operatorów maszyn, kontrolerów jakości, inżynierów jakości oraz pracowników z nadzoru produkcji. Materiały szkoleniowe – wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe zawierające m.in. szczegółowe procedury obliczeniowe całkowicie zgodne z zasadami podanymi w przewodniku Measurement Systems Analysis (MSA 4th Edition). Uczestnicy otrzymają również elektroniczne wersje arkuszy obliczeniowych dla procedur R&R i KAPPA (MS Excel).

 
Koszt szkolenia obejmuje :
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna
– 1 nocleg (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt.


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „Systemy zarządzania w laboratoriach wzorcujących i badawczych wg PN-EN ISO / IEC 17025:2005”

Celem szkolenia jest zrozumienie istoty i zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, poznanie struktury systemu zarządzania w laboratorium oraz zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium.

 
Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, który tematyką wzorcowania i systemami jakości zajmuje się od 1992 roku. Audytor DEKRA Certifikation.
 
Szkolenie obejmuje:

 • Omówienie zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a w tym prezentacja iinterpretacja: * wymagań dotyczących zarządzania * wymagań technicznych
 • Zasady dokumentowania systemu zarządzania (księga jakości, procedury, instrukcje) * struktura, wymagania, przykłady dokumentów
 • Zasady prowadzenia auditów w laboratoriach
 • Polityka PCA w zakresie zachowania spójności pomiarowej
 • Omówienie procedury akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji *proces akredytacji (etapy) *dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o akredytację

Szkolenie jest kierowane do pracowników laboratoriów wzorcujących i badawczych oraz dla pracowników firm korzystających z usług tych laboratoriów.

 
Kurs kończy się wręczeniem certyfikatów potwierdzających kompetencje w omawianym zakresie.
 
Koszt szkolenia obejmuje :
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna
– 2 noclegi (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt. 


Metrologiczne szkolenia pomiarowe „ZMIANY W NOWEJ NORMIE ISO 9001:2015”

Celem szkolenia jest przekazanie informacji dotyczącej nowej wersji normy ISO 9001:2015, zakresu zmian oraz niezbędnych zmian w dokumentacji systemowej.

 

Szkolenie poprowadzi mgr inż. metrolog, który tematyką wzorcowania i systemami jakości zajmuje się od 1992 roku. Audytor DEKRA Certifikation.

 

Szkolenie obejmuje:

proces nowelizacji norm ISO
- ponad ćwierć wieku historii norm ISO serii 9000 
– założenia do nowelizacji ISO 9001:2015 
– zmiany w normie ISO 9001:2015 (na podstawie ostatniego projektu): 
– istotne znaczenie zarządzania ryzykiem w nowej normie 
– zmiany w zakresie postanowień podstawowych 
– zmiany w zakresie terminów i definicji 
– zmiany w strukturze normy 
– zmiany w zakresie wymagań szczegółowych
- konieczne zmiany w systemach zarządzania zmierzające w kierunku dostosowania do wymagań nowej normy

 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, które mają zamiar wdrożyć lub dostosować posiadany system zarządzania jakością do nowego standardu PN-EN ISO 9001:2015. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe uwzględniające: prezentację wykładów, propozycje procedur, dokumentów systemowych w wersji papierowej i elektronicznej.

 

Koszt szkolenia obejmuje:
– przeprowadzenie szkolenia oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– imienny Certyfikat ukończenia szkolenia
– pełne wyżywienie, serwis kawowy, kolacja integracyjna
– 2 noclegi (pokój jednoosobowy lub dwuosobowy).
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia – dodatkowy koszt.


 

szkolenia metrologiczne, szkolenia pomiaroweszkolenia metrologiczne, szkolenia pomiaroweszkolenia metrologiczne, szkolenia pomiarowe          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy, miło będzie nam Państwa gościć na szkoleniach metrologicznych organizowanych przez naszą firmę. Jesteśmy pewni, iż panująca u nas atmosfera jak i wiedza naszych wykładowców spowodują, iż przyswajanie wiedzy będzie czystą przyjemnością. Mamy nadzieję, iż jeśli wezmą Państwo udział w jednym ze szkoleń przyczyni się to do podjęcia decyzji aby wziąć udział w pełnym cyklu szkoleniowym.

 

Dziękujemy za poświęcony czas i lekturę tej strony. Jeśli dotarli Państwo aż do tego fragmentu tekstu mamy nadzieję, iż treść zamieszczona na stronie dotyczącego tematu jakim są „szkolenia metrologiczne” – jest czytelna i przydatna.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi sugestie przesłane do osoby odpowiedzialnej za szkolenia metrologiczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY