16.01.2024

Szkolenia Metrologiczne

Certyfikowane szkolenia metrologiczne dostarczające kompleksowej wiedzy z zakresu Metrologii

GD&T – ASME Y.14.52018 TOLEROWANIE GEOMETRYCZNE – PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA

CEL SZKOLENIA:
· Przygotowanie pracowników do korzystania z dokumentacji technicznej, utworzonej zgodnie z amerykańskim standardem tolerowania geometrycznego ASME Y.14.5-2018
· Poprawne interpretowanie wymagań zawartych w tolerancjach liniowych i geometrycznych umieszczonych na rysunkach technicznych.
· Aktualizacja wiedzy oraz informacji związanych amerykańskimi standardami ANSI/ASME ich stosowaniu w dokumentacji technicznej oraz projektowaniu 2D oraz 3D.
· Wprowadzenie do zasad modelowania i tolerowania przestrzennego.
· Analiza możliwości pomiarowych tolerancji geometrycznych z uwzględnieniem różnych technik pomiarowych
· Analiza rysunków klientów uczestniczących w szkoleniu oraz próba rozwiązywania potencjalnych problemów związanych z dokumentacją klienta w aspekcie produkcji i kontroli jakości.


ZAKRES SZKOLENIA:
- Wprowadzenie do tolerowania geometrycznego - GD&T
- Model GPS a model GD&T porównanie
- Systemy wymiarowania i tolerowania GD&T
- Symbolika w tolerowaniu geometrycznym - ramka tolerancji i inne oznaczenia
- Bazy ( stałe, ruchome, częściowe , układ baz)
- Bazy o określonych stopniach swobody (u,v,w;x,y,z)
- Tolerancje kształtu
- Tolerancje kierunku
- Tolerancje położenia
- Tolerancje bicia .
- Modyfikatory (MMC,MMB,LMC,LMB)
- Modyfikatory (P , F , I , U , CF , ST)
- Tolerowanie geometryczne złożone (PLTZF)
- Zmienne kształty pól tolerancji
- Tolerowanie geometryczne na modelach 3D (ASME Y14.41)
- Weryfikacja wymagań rysunkowych
- Łańcuchy wymiarowe w tolerowaniu geometrycznym i liniowym
- Technika współrzędnościowa a tolerowanie geometryczne
- ĆWICZENIA PRAKTYCZNE /stanowią znaczną część szkolenia/
- PRACA Z DOKUMENTACJĄ KLIENTA / opcja po udostępnieniu /
DYSKUSJA NA WYBRANE TEMATY / opcja /


ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
Ćwiczenia praktyczne stanowią większą część szkolenia i obejmują zagadnienia wymienione w zakresie szkolenia, szczególnie:
- podstawowe zasady w tolerowaniu geometrycznym
- zasada powłoki i zasada niezależności
- identyfikacja symbolistyki tolerowania geometrycznego
- interpretacja zasady modyfikacji tolerancji geometrycznych(MMC,MMB,LMC,LMB)
- bazowanie w tolerowaniu geometrycznym układy baz 1D,2D,3D
- bazy cząstkowe specyfika tego sposobu bazowania
- identyfikacja oznaczeń wyłączających sześć stopni swobody (x,y,z,u,v,w)
- tolerancje geometryczne kształtu oraz modyfikator U vs UZ
- tolerancje geometryczne kierunku
- tolerancje geometryczne położenia wpływ modyfikacji na wartość tolerancji
- tolerancje geometryczne praca na modelach
- tolerancje - zadania problemowe z praktyki przemysłowej i szkoleniowej /oraz wiele innych/
Łącznie około 20 ćwiczeń do samodzielnego wykonania.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA – zdobyta wiedza i umiejętności
- zasada pracy z normami i standardami ANSI, ASME
- swobodna interpretacja fundamentalnych zasad tworzenia dokumentacji rysunkowej
- jednoznaczna interpretacja bazowania w tolerowaniu geometrycznym GD&T
- jednoznaczna interpretacja tolerowania geometrycznego ASME - GD&T
- poprawne zrozumienie skutków działania modyfikatorów na tolerancje geometryczne
- zdolność do właściwego określenia metod produkcji i kontroli wyrobów tolerowanych w standardach ASME GD&T
- poznanie standardów odnoszących się do projektowania bryłowego 3D oraz projektowania sprawdzianów funkcjonalnych


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest kierowane do kadry technicznej średniego szczebla, do inżynierów i techników, pracowników produkcji, działu technologicznego, działu przygotowania produkcji, działu jakości, działu konstrukcji i rozwoju.


TRENER:
Szkolenie poprowadzi mgr inż., metrolog, doświadczony specjalista z zakresu aplikacji systemów pomiarowych oraz dokumentacji technicznej. Długoletni współpracownik komitetów technicznych PKN. Ceniony inżynier aplikacyjno - serwisowy i wykładowca.


Czas trwania szkolenia: 2 dni (14h dydaktycznych)
Terminy szkolenia: 19-20 luty 2024r.
Miejsce szkolenia: Szczyrk
Agenda:
dzień 1 godz. 9.00 - 17.00
dzień 2 godz. 9.00 - 13.00
Koszt szkolenia: 2100 zł + 23% VAT/osoba (zawiera nocleg w pok. 1 lub 2 os., wyżywienie w Hotelu, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze-notatnik, długopis, certyfikat)


Usługi dodatkowe:
Istnieje możliwość zamówienia wybranych przez Państwa usług dodatkowych dla uczestników szkolenia:
1. Certyfikat w języku angielskim – 120 zł netto + 23% VAT/szt.
2. Dodatkowy koszt – jeśli życzą sobie Państwo nocleg wraz z kolacją w przeddzień szkolenia (+śniadanie dnia następnego) – w wysokości 350 zł netto /osoba

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE:
W tym zakresie organizujemy również szkolenie zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

CERTYFIKAT:
Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015.