33 875 83 86 bhkarcz@bhkarcz.pl

Mikrometr Laserowy LaserScan

Wysokiej dokładności „mikrometr laserowy” – laserowy system pomiarowy składający się z mikrometru skanującego i wyświetlacza. Idealny do pomiarów wałeczków wzorcowych i sprawdzianów tłoczkowych. zapewniający szeroki zakres pomiarowy, wysoką dokładność i powtarzalność.

Laserowe urządzenie LaserScan jest wyposażone w laserowy system pomiarowy Mitutoyo LSM–503 lub LSM–506. Pomiar długości następuje przez inkrementalny szklany liniał firmy Mitutoyo, osie długości i obrotu są napędzane motorycznie. Program pomiarowy pozwala na łatwe stworzenie programu uczącego na bazie zmierzonych konturów detalu. Dzięki mikrometrowi laserowemu w prosty sposób można zmierzyć wszystkie istotne wymiary zewnętrzne części obrotowych jak: średnica, odległość, kąt przebiegu i stożka.


Szybki dostęp do zawartości strony :

 1. Mikrometr Laserowy – przykłady zastosowań
 2. Mikrometry laserowe – krótki przewodnik
 3. Mikrometr laserowy – moduły skaningowe i wyświetlające
 4. Karty katalogowe Mikrometr laserowy
 5. Katalog narzędzi pomiarowych Mitutoyo

Biuro Handlowe Karcz Sp. z o.o. Autoryzowany przedstawiciel narzędzi pomiarowych MITUTOYO.
Bezpośredni dostawca, doradztwo techniczne, sprzedaż, serwis, szkolenia metrologiczne.

 

Cerrtyfikat ISOCertyfikat ISOCERTYFIKAT ISO

.

CERTYFIKOWANY SYSTEM ISO 9001:2015
w zakresie:

Handel i serwis narzędziami pomiarowymi,
pneumatycznymi, skrawającymi, ściernicami,
oprzyrządowaniem do obrabiarek, oraz
usługi w zakresie szkoleń metrologicznych.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą mikrometrów laserowych, którą zamieszczamy poniżej . . .


 

Mikrometr Laserowy – przykłady zastosowań :

Mikrometr_Laserowy_pomiar_ciągły_średnicy_włókna_lub_cienkiego_drutuMikrometr_Laserowy_Pomiar_średnic_zewnętrznych_przedmiotów_cylindrycznychMikrometr_Laserowy_pomiar_średnicy_zewnętrznej_lub_okrągłości_cylindraMikrometr_Laserowy_pomiary_XY_włókien_i_kabli_elektrycznych         Pomiar nierówności folii lub arkuszy Mikrometr LaserowyMikrometr_Laserowy_Pomiar_rozstawu_wyprowadzeń_układów_scalonychMikrometr_Laserowy_pomiar_grubości_foliiPomiar_przemieszczenia_laserowej_lub_magnetycznej_głowicy_odczytującej_Mikrometr_Laserowy           Pomiar_mikrometrem_laserowym_szczeliny_pomiędzy_rolkamiPomiar_Mikrometrem_Laserowym_szerokości_taśmyPomiar_średnicy_zewnętrznej_dużych_rolek_cylindrów_Mikrometrem_LaserowymPomiar_kształtu_przedmiotu_z_wykorzystaniem_Mikrometra_Laserowego            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Laserowe Mikrometry Skaningowe LSM

Krótki przewodnik po przyrządach pomiarowych

 

KOMPATYBILNOŚĆ Wszelkie ustawienia i regulacje Laserowych Mikrometrów Skaningowych wykonywane są przy podłączonym module identyfikacyjnym, dostarczanym razem z przyrządem. Moduł ID, ktory posiada ten sam numerseryjny musi być zainstalowany w module wyświetlacza. Oznacza to, że jeśli moduł ID zostaje wyjęty z modułu pomiarowego, nie można go będzie użyć w innym module wyświetlającym.

PRZEDMIOT MIERZONY I WARUNKI POMIARU W zależności od tego czy wiązka lasera jest widoczna czy niewidoczna oraz w zależności od kształtu przedmiotu i chropowatości powierzchni mogą występować błędy pomiaru. Jeśli ma to miejsce, należy przeprowadzić kalibrację wzorcem o wymiarach, kształcie i chropowatości powierzchni zbliżonych do mierzonego przedmiotu. Jeśli wartości pomiarów charakteryzuje duży rozrzut spowodowany warunkami pomiaru, to w celu poprawy dokładności należy zwiększyć liczbę skanów, z których obliczana jest średnia.

ZAKŁÓCENIA ELEKTRYCZNE W celu uniknięcia błędów operacyjnych, nie należy układać kabli sygnałowych i sterujących LSM wzdłuż linii wysokiego napięcia lub innych kabli, ktore mogą indukować w sąsiednich przewodnikach prądy zakłócające. Należy uziemiać wszystkie właściwe moduły i oploty ekranujące kabli.

PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA Jeśli mikrometr LSM ma być podłączony do komputera osobistego poprzez interfejs RS-232C, należy upewnić się, że połączenia kablowe spełniają wymagania specyfikacji.

BEZPIECZEŃSTWO LASERA Skaningowe Mikrometry Laserowe Mitutoyo wykorzystują do pomiarow niskiej mocy lasera światła widzialnego. Zastosowany laser jest urządzeniem CLASS 2 EN/IEC60825-1 (2007). W odpowiednich miejscach na obudowach LSM umieszczone są wymagane etykiety z ostrzeżeniami  i wyjaśnieniami.

PONOWNY MONTAŻ PO ZDJĘCIU PODSTAWY Podczas ponownego montażu modułu nadawczego i odbiorczego, w celu minimalizacji błędów pomiaru, należy sprawdzić poniższe parametry związane z nieprawidłowym ustawieniem osi optycznej lasera i modułu odbiorczego.

 


 

 

Skaningowe mikrometry laserowe LSM

 

 

Mikrometr_Laserowy_MITUTOYO_z_wyświetlaczem

Zestaw modułu pomiarowego i wyświetlacza

Seria 544 LSM-902/6900 Nr katalogowy : 544-495D Zakres : 0,1-25mm Rozdzielczość (do wyboru) : 0,01 – 10μm / 0.0000001-0.0005

 

 

Ultra wysokiej dokładności bezdotykowy system pomiarowy :  

 • odpowiedni do pomiarów wałeczków wzorcowych i sprawdzianów tłoczkowych
 • szeroki zakres pomiarowy od Ø 0,1mm do 25mm
 • ultra wysoka dokładność z liniowością na poziomie ± 0,5 μm w całym zakresie pomiarowym oraz ±(0,3+0,1Δ)μm w wąskim zakresie
 • ultra wysoka powtarzalność ± 0,05 μm

FUNKCJE :

 • ocena GO/±NG (dobry±/niedobry)
 • ocena wielo-graniczna
 • pomiar próby
 • obliczenia statystyczne
 • ZERO/SET
 • PRESET
 • ocena grupowa
 • wyświetlanie pozycji przedmiotu
 • kalibracja dwuwzorcowa
 • pomiar obiektu przezroczystego
 • pomiar automatyczny
 • pomiar z dwoma detektorami (opcja)
 • eliminacja danych odstających

Specyfikacja techniczna :

 • liniowość przy 20° C  –  cały zakres : ± 0,5μm, wąski zakres : ±(0,3+0,1D)μm
 • powtarzalność ±0,05μm
 • błąd pozycji ±5μm
 • obszar pomiaru 3x25mm
 • długość fali lasera 650 nm, światło widzialne
 • tempo skanowania 800 skanów/s
 • prędkość skanowania 56m/s
 • laser zgodny z normami IEC
 • wyświetlacz główny 16 cyfrowy, lampa fluoroscencyjna
 • dostępne złącza RS-232C, We/Wy analogowe, gniazdo przełącznika nożnego
 • zasilanie 100 – 240V AC, 40A, 50/60Hz

Wyposażenie specjalne :

 • nr kat. 02AGD180  zestaw wzorców dla LSM (Ø 1-25mm)
 • nr kat. 02AGD270 stolik przedmiotowy
 • nr kat. 02AGD280 stolik regulowany

 

 

Laserowy mikrometr skanujący

Seria 544   Nr katalogowy : 544-115D Zakres : 0,5 – 60 mm Rozdzielczość (do wyboru) : 0,00005 – 0,1mm

Mikrometr_Laserowy_Seria_544_model_544-115D

Wysokiej dokładności system pomiaru bezdotykowego LSM-9506 wykorzystujący wysokiej szybkości skanowanie wiązką lasera. Idealny do pomiaru przedmiotów trudnych lub niemożliwych do zmierzenia przy urzyciu konwencjonalnych przyrządów, takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych lub innych miękkich materiałów, które mogą zmienić kształt pod naciskiem.

 • ułatwiający użytkowanie – moduł pomiarowy i wyświetlający zostały zintegrowane w jednym urządzeniu
 • przyrząd posiada funkcję obliczen statystycznych
 • wyposażony w interfejs RS-232C oraz interfejs do wprowadzania danych pomiarowych

    Funkcje

 • ocena GO/±NG
 • OFFSET
 • ocena wielo-graniczna
 • pomiar próby
 • obliczenia statystyczne
 • wyjście danych
 • zerowanie
 • Preset
 • ocena grupowa
 • wyświetlanie pozycji przedmiotu
 • kalibracja dwuwzorcowa
 • pomiar obiektu przezroczystego
 • pomiar automatyczny
 • eliminacja danych odstających

  Specyfikacja techniczna :  

 • liniowość przy 20° C ±2,5 μm
 • powtarzalność ± 0,6μm
 • błąd pozycji ± 2μm
 • obszar pomiaru 10x60mm
 • długość fala lasera 650 nm, światło widzialne
 • tempo skanowania 1600 skanów/s
 • prędkość skanowania 226 m/s
 • laser zgodny z normami IEC
 • wyświetlacz główny fluorescencyjny, 16 cyfrowy
 • dostępne złącza : RS-232C, Digimatic, gniazdo przełącznika nożnego
 • zasilanie 100-240V AC, 40VA, 50/60Hz

 


 

 

 

Moduł pomiarowy laserowego mikrometra skanującego

Mikrometr_Laserowy_-_moduł_skanujący_LSM_500s

 

Seria 544 LSM-500s Nr katalogowy : 544-532 Zakres : 0,005-2mmRozdzielczość (do wyboru) : 0,00001-0,01mm

 

Wysokiej dokładności system pomiaru bezdotykowego :  

 • pozwala mierzyć przedmioty od  Ø 5μm
 • zapewnia ultra wysoką dokładność przy liniowości ± 0,3 μm w całym zakresie pomiarowym (5μm do 2mm)
 • wysoka powtarzalność ± 0,03 μm
 • duże tempo skanowania 3200 skanów  na sekundę

  Specyfikacja techniczna :

 • liniowość przy 20° C   ±0,3μm
 • powtarzalność ±0,03μm
 • błąd pozycji ±0,4μm
 • obszar pomiaru 1x2mm
 • długość fala lasera 650 nm, światło widzialne
 • skanowania 3200 skanów/s
 • prędkość skanowania 76m/s
 • laser zgodny z normami IEC,FDA

    Wyposażenie specjalne :

 • nr kat. 02AGD110 zestaw wzorców dla LSM (Ø0,1 – 2mm)
 • nr kat. 02AGD200 blok prowadzący drut
 • nr kat. 02AGD220 kurtyna powietrzna
 • nr kat. 957608 filtr powietrza dla kurtyny powietrznej
 • nr kat. 02AGN780A kabel przedłużający – sygnałowy 5m
 • nr kat. 02AGN780B kabel przedłużający – sygnałowy 10m
 • nr kat. 02AGN780C kabel przedłużający – sygnałowy 15m

 


 

Moduł pomiarowy laserowego mikrometra skanującego

 

Mikrometr laserowy - moduł skanujący LSM 501s

 

  Seria 544 LSM-501s Nr katalogowy : 544-534 Zakres : 0,05mm – 10mm Rozdzielczość (do wyboru) :  0,00001-0,01mm  

 

Wysokiej dokładności system pomiaru bezdotykowego :

 • zapewnia ultra wysoką dokładność przy liniowości ± 0,5 μm w całym zakresie pomiarowym (0,05 mm do 10mm oraz ±(0,3+0,1ΔD) μm w wąskim zakresie
 • wysoka powtarzalność ± 0,04 μm
 • duże tempo skanowania 3200 skanów na sekundę

  Specyfikacja techniczna :  

 • liniowość przy 20° C 5 μm w całym zakresie i  ±(0,3+0,1ΔD) μm w wąskim zakresie
 • powtarzalność ±0,04μm
 • błąd pozycji ±0,5μm
 • długość fala lasera 650 nm, światło widzialne
 • skanowania 3200 skanów/s
 • prędkość skanowania 113m/s
 • laser zgodny z normami IEC,FDA

  Wyposażenie specjalne :

 • nr kat. 02AGD120 zestaw wzorców dla LSM
 • nr kat.02AGD210 blok prowadzący drut
 • nr kat. 02AGD400 stolik regulowany
 • nr kat. 02AGD440 uchwyt kłowy
 • nr kat. 02AGD450 pryzma regulowana
 • nr kat. 02AGD230 kurtyna powietrzna
 • nr kat. 957608 filtr powietrza dla kurtyny powietrznej
 • nr kat. 02AGC150 dodatkowy kabel sprzęgający 1m
 • nr kat. 02AGN780A kabel przedłużający – sygnałowy 5m
 • nr kat. 02AGN780B  kabel przedłużający – sygnałowy 10m
 • nr kat. 02AGN780C  kabel przedłużający – sygnałowy 15m

 


 

Moduł pomiarowy laserowego mikrometra skanującego

 

Mikrometr_Laserowy_moduł_skanujący_LSM_503s

 

Seria 544 LSM-503s Nr katalogowy : 544-536 Zakres : 0,3mm – 30mm Rozdzielczość (do wyboru) : 0,00002-0,1mm  

 

Wysokiej dokładności system pomiaru bezdotykowego :

 • wysoka dokładność przy liniowości ± 1,0 μm w całym zakresie pomiarowym oraz ±(0,6+0,1ΔD) μm w wąskim zakresie
 • wysoka powtarzalność ± 0,1 μm
 • duże tempo skanowania 3200 skanów na sekundę

  Specyfikacja techniczna :

 • liniowość przy 20° C  ±1,0 μm w całym zakresie i ±(0,6+0,1ΔD) μm w wąskim zakresie
 • powtarzalność ±0,11μm
 • błąd pozycji ±1,5μm
 • obszar pomiaru 10x30mm
 • długość fala lasera 650 nm, światło widzialne
 • skanowania 3200 skanów/s
 • prędkość skanowania 226m/s
 • laser zgodny z normami IEC,FDA

  Wyposażenie specjalne :

 • nr kat. 02AGD130 zestaw wzorców dla LSM
 • nr kat.02AGD490 stolik regulowany
 • nr kat. 02AGD440 uchwyt kłowy
 • nr kat. 02AGD450 pryzma regulowana
 • nr kat. 02AGD240 kurtyna powietrzna
 • nr kat. 957608 filtr powietrza dla kurtyny powietrznej
 • nr kat. 02AGC150A dodatkowy kabel sprzęgający 1m
 • nr kat. 02AGC150B dodatkowy kabel sprzęgający 3m
 • nr kat. 02AGC150C dodatkowy kabel sprzęgający 5m
 • nr kat. 02AGN780A kabel przedłużający – sygnałowy 5m
 • nr kat. 02AGN780B kabel przedłużający – sygnałowy 10m
 • nr kat. 02AGN780C kabel przedłużający – sygnałowy 15m
 • nr kat. 02AGN780D kabel przedłużający – sygnałowy 20m

 


 

Moduł pomiarowy laserowego mikrometra skanującego

 

Mikrometr_Laserowy_moduł_skanujący_LSM_506s

 

  Seria 544 LSM-506s   Nr katalogowy : 544-538 Zakres : 1 – 60mm Rozdzielczość (do wyboru) : 0,00005 – 0,1mm  

 

Wysokiej dokładności system pomiaru bezdotykowego :

 • wysoka dokładność przy liniowości ± 3 μm w całym zakresie pomiarowym oraz ±(1,5+0,5ΔD) μm w wąskim zakresie
 • wysoka powtarzalność ± 0,36 μm
 • duże tempo skanowania 3200 skanów na sekundę

  Specyfikacja techniczna :  

 • liniowość przy 20° C ±3 μm w całym zakresie i ±(1,5+0,5ΔD) μm w wąskim zakresie
 • powtarzalność ±0,36μm
 • błąd pozycji ± 4μm
 • obszar pomiaru 20x60mm
 • długość fala lasera 650 nm, światło widzialne
 • tempo skanowania 3200 skanów/s
 • prędkość skanowania 452 m/s
 • laser zgodny z normami IEC,FDA

  Wyposażenie specjalne :

 • nr kat. 02AGD140  zestaw wzorców dla LSM
 • nr kat.02AGD520  stolik regulowany
 • nr kat. 02AGD580 uchwyt kłowy
 • nr kat. 02AGD590 pryzma regulowana
 • nr kat. 02AGD250 kurtyna powietrzna
 • nr kat. 957608 filtr powietrza dla kurtyny powietrznej
 • nr kat. 02AGC150A dodatkowy kabel sprzęgający 1m
 • nr kat. 02AGC150B dodatkowy kabel sprzęgający 3m
 • nr kat. 02AGC150C dodatkowy kabel sprzęgający 5m
 • nr kat. 02AGN780A kabel przedłużający – sygnałowy 5m
 • nr kat. 02AGN780B kabel przedłużający – sygnałowy 10m
 • nr kat. 02AGN780C kabel przedłużający – sygnałowy 15m
 • nr kat. 02AGN780D kabel przedłużający – sygnałowy 20m

 


 

Moduł pomiarowy laserowego mikrometra skanującego

 

Mikrometr_laserowy_moduł_skanujący_LSM_512s

 

 Seria 544 LSM-512s Nr katalogowy : 544-540 Zakres : 1 – 120mm Rozdzielczość (do wyboru) : 0,0001 – 0,1mm  

 

Wysokiej dokładności system pomiaru bezdotykowego :

 • wysoka dokładność przy liniowości ± 6 μm w całym zakresie pomiarowym oraz ±(4+0,5ΔD) μm w wąskim zakresie
 • do zastosowań ogólnych w zakresie pomiarowym od 1mm do 120mm
 • wysoka powtarzalność ± 0,8 μm
 • duże tempo skanowania 3200 skanów na sekundę

  Specyfikacja techniczna :

 • liniowość przy 20° C ±6 μm w całym zakresie i ±(4,0+0,5ΔD) μm w wąskim zakresie
 • powtarzalność ± 0,8μm
 • błąd pozycji ± 8μm
 • obszar pomiaru 30x120mm
 • długość fala lasera 650 nm, światło widzialne
 • tempo skanowania 3200 skanów/s
 • prędkość skanowania 904 m/s
 • laser zgodny z normami IEC,FDA

  Wyposażenie specjalne :

 • nr kat. 02AGD140 zestaw wzorców dla LSM
 • nr kat. 02AGD260 kurtyna powietrzna
 • nr kat. 957608 filtr powietrza dla kurtyny powietrznej
 • nr kat. 02AGC150A dodatkowy kabel sprzęgający 1m
 • nr kat. 02AGC150B dodatkowy kabel sprzęgający 3m
 • nr kat. 02AGC150C dodatkowy kabel sprzęgający 5m
 • nr kat. 02AGN780A kabel przedłużający – sygnałowy 5m
 • nr kat. 02AGN780B kabel przedłużający – sygnałowy 10m
 • nr kat. 02AGN780C kabel przedłużający – sygnałowy 15m
 • nr kat. 02AGN780D kabel przedłużający – sygnałowy 20m

 


 

Moduł pomiarowy laserowego mikrometra skanującego

 

Mikrometr_Laserowy_i_moduł_skanujący_lsm_516s

 

  Seria 544 LSM-516s Nr katalogowy : 544-542 Zakres : 1 – 160mm Rozdzielczość (do wyboru) : 0,0001 – 0,1mm  

 

Wysokiej dokładności system pomiaru bezdotykowego :

 • wysoka dokładność przy liniowości ± 7 μm w całym zakresie pomiarowym oraz ±(4+2,0ΔD) μm w wąskim zakresie
 • do zastosowań ogólnych w zakresie pomiarowym od 1mm do 160mm
 • wysoka powtarzalność ± 1,4 μm
 • duże tempo skanowania 3200 skanów na sekundę

  Specyfikacja techniczna :liniowość przy 20° C ±7 μm w całym zakresie i ±(4,0+2,0ΔD) μm w wąskim zakresie

 • powtarzalność ± 1,4μm
 • błąd pozycji ± 8μm
 • obszar pomiaru 40x160mm
 • długość fala lasera 650 nm, światło widzialne
 • tempo skanowania 3200 skanów/s
 • prędkość skanowania 1206 m/s
 • laser zgodny z normami IEC,FDA

  Wyposażenie specjalne :

 • nr kat. 02AGM300   zestaw wzorców dla LSM
 • nr kat. 02AGC150A dodatkowy kabel sprzęgający 1m
 • nr kat. 02AGC150B dodatkowy kabel sprzęgający 3m
 • nr kat. 02AGC150C dodatkowy kabel sprzęgający 5m
 • nr kat. 02AGN780A kabel przedłużający – sygnałowy 5m
 • nr kat. 02AGN780B kabel przedłużający – sygnałowy 10m
 • nr kat. 02AGN780C kabel przedłużający – sygnałowy 15m
 • nr kat. 02AGN780D kabel przedłużający – sygnałowy 20m

 


  Moduł wyświetlający LSM    

 

MIkrometr_Laserowy_moduł_wyświetlający_LSM_5200

 

Seria 544 LSM-5200

 

Wyświetlacz LSM-5200 to wszechstronny moduł wyświetlający przeznaczony dla Skaningowych Mikrometrów Laserowych.

Umożliwia on ciągłe monitorowanie ustawionych wartości i jednoczesny odczyt dwóch wartości. Obsługuje pomiary segmentowe i krawędziowe. Wykonuje obliczenia statystyczne i eliminację wartości odstających.

 

 • typ panelowy (o wymiarach spełniających wymagania norm DIN) do łatwej integracji z systemami pomiarowymi
 • obliczanie wartości średniej, maksymalnej oraz rozstępu (maksimum – minimum)
 • możliwość wyboru pomiaru segmentowego (maks. 7 segmentów) lub pomiaru krawędziowego (1 do 255 krawędzi)
 • wyposażony w interfejsy USB, RS-232C, I/O oraz analogowy
 • do wyboru obliczanie średniej arytmetycznej lub średniej ruchomej
 • funkcja oceny tolerancji GO/±NG  – Dobry/±Niedobry

 

  Funkcje :

 • zero/abs przełączanie
 • ocena GO/±NG
 • offset
 • pomiar próby
 • obliczenia statystyczne
 • wyjście danych
 • preset
 • wyświetlanie pozycji przedmiotu
 • kalibracja dwuwzorcowa
 • pomiar obiektu przezroczystego
 • pomiar automatyczny
 • eliminacja danych odstających

 

  Specyfikacja techniczna :

 • wyświetlacz  9 cyfrowy, LED
 • dostępne złącza : USB 2.0, RS-232C, We/Wy analogowe, gniazdo przełącznika nożnego
 • zasilanie +24VDC ± 10%, 1A

 


 

Moduł wyświetlający LSM

 

Mikrometr_Laserowy_i_moduł_wyświetlający_LSM_6200

 

Seria 544 LSM-6200  

Wyświetlacz LSM-5200 to wszechstronny moduł wyświetlający przeznaczony dla Skaningowych Mikrometrów Laserowych. Dwa wyświetlacze umożliwiają ciągłe monitorowanie ustawionych wartości i jednoczesny odczyt dwóch wartości. Obsługuje pomiary segmentowe i krawędziowe. Wykonuje obliczenia statystyczne i eliminację wartości odstających.

 • ustawione wartości można monitorować w sposób ciągły na podwójnym wyświetlaczu. Możliwa jest rownież jednoczesna obserwacja dwóch wartości.
 • możliwość wyboru pomiaru segmentowego (maks. 7 segmentów) lub pomiaru krawędziowego (1 do 255 krawędzi)
 • wyposażony w interfejsy USB, RS-232C, I/O oraz analogowy
 • funkcja obliczeń statystycznych i eliminacji wartości odstających

 

  Funkcje : ocena GO/±NG

 • offset
 • ocena wielo-granicza
 • pomiar próby
 • obliczenia statystyczne
 • wyjście danych
 • zerowanie
 • preset
 • ocena grupowa
 • wyświetlanie pozycji przedmiotu
 • kalibracja dwuwzorcowa
 • pomiar obiektu przezroczystego
 • pomiar automatyczny
 • eliminacja danych odstających
 • pomiar z dwoma detektorami (opcja)

 

  Specyfikacja techniczna :

 • wyświetlacz 16 cyfrowy, fluorescencyjny
 • laser zgodny z normami IEC,FDA (544-534), JIS (544-533)
 • dostępne złącza : USB 2.0, RS-232C, We/Wy analogowe, gniazdo przełącznika nożnego
 • zasilanie 100-240V AC,40 VA, 50/60Hz

 


 

Wyposażenie dodatkowe Mikrometrów Laserowych LSM :

02AGD110 LSM-500S – zestaw wzorców dla LSM (Ø0,1-2mm)

02AGD120 LSM-501S – zestaw wzorców dla LSM (Ø0,1-10mm)

02AGD130 LSM-503S – zestaw wzorców dla LSM (Ø1-30mm)

02AGD140 LSM-506S – zestaw wzorców dla LSM (Ø1-60mm)

02AGD150 LSM-512S – zestaw wzorców dla LSM (Ø20-120mm)

02AGD170 LSM-9506 – zestaw wzorców dla LSM (Ø1-60mm)

02AGD180 LSM-902   – zestaw wzorców dla LSM (Ø1-25mm)

02AGM300 LSM-516S – zestaw wzorców dla LSM (Ø20-160mm)      

 02AGD200 LSM-500S – blok prowadzący drut

02AGD210 LSM-501S  – blok prowadzący drut        

02AGD220 LSM-500S – kurtyna powietrzna

02AGD230 LSM-501S – kurtyna powietrzna

02AGD240 LSM-503S – kurtyna powietrzna

02AGD250 LSM-506S – kurtyna powietrzna

02AGD260 LSM-512S – kurtyna powietrzna

957608 wszystkie modele LSM – filtr powietrza dla kurtyny powietrznej        

02AGD270 LSM-501S/503S/902 – stolik przedmiotowy

02AGD280 LSM-902    – stolik regulowany

02AGD370 LSM-9506 – stolik regulowany

02AGD400 LSM-501S – stolik regulowany

02AGD490 LSM-503S – stolik regulowany

02AGD520 LSM-506S – stolik regulowany

02AGD680 LSM-9506 – stolik regulowany

02AGD440 LSM-501S/503S/902 – uchwyt kłowy

02AGD580 LSM-506S//9506 – uchwyt kłowy

02AGD450 LSM-501S/503S/902 – pryzma regulowana

02AGD590 LSM-506S/9506 – pryzma regulowana           

02AGC840 LSM-6200/6900 – moduł wyjścia danych Digimatic (SPC)

02AGC880 LSM-6200/6900 – moduł drugiego interfejsu I/O i analogowego

02AGC910 LSM-6200/6900 – moduł interfejsu BCD        

02AGC150A wszystkie LSM (z wyłączeniem LSM-500S/902 – dodatkowy kabel sprzęgający 1m

02AGC150B wszystkie LSM (z wyłączeniem LSM-500S/902 – dodatkowy kabel sprzęgający 3m

02AGC150C wszystkie LSM (z wyłączeniem LSM-500S/902 – dodatkowy kabel sprzęgający5m

02AGC330A wszystkie LSM (z wyłączeniem LSM-500S/902 – dodatkowy kabel sprzęgający 5m

02AGC330B wszystkie LSM (z wyłączeniem LSM-500S/902 – dodatkowy kabel sprzęgający 10m  

02AGN780A wszystkie modele LSM z wyłączeniem LSM902 – przedłużający kabel sygnałowy 5m

02AGN780B wszystkie modele LSM z wyłączeniem LSM902 – przedłużający kabel sygnałowy 10m

02AGN780C wszystkie modele LSM z wyłączeniem LSM902 – przedłużający kabel sygnałowy 15m

02AGN780D wszystkie modele LSM z wyłączeniem LSM902 – przedłużający kabel sygnałowy 20m

02AGN780E wszystkie modele LSM z wyłączeniem LSM902 – przedłużający kabel sygnałowy 20m    

02AGP150 LSM-6200  –  moduł interfejsu dla drugiego modułu pomiarowego      

 


Karty katalogowe Mikrometr laserowy

Mikrometr Laserowy – przykłady zastosowań

Przewodnik  – Laserowy Mikrometr Skanujący LSM

Karta katalogowa – Mikrometr-Laserowy MITUTOYO


Katalog Mitutoyo

  Katalog narzędzi pomiarowych Mitutoyo PL-20003

 

 


  Być może będą Państwo zainteresowani również :

 

Mamy nadzieję, iż  wiedza naszych doradców technicznych będzie dla Państwa pomocna w wyborze optymalnego rozwiązania, narzędzia lub urządzenia pomiarowego – a jakość MITUTOYO pozwoli długo cieszyć się zakupionym sprzętem. Jest dla nas ważnym , aby spełnić  Państwa oczekiwania związane z wyborem i zakupami – by było to czystą przyjemnością.

Dziękujemy za poświęcony czas i lekturę tej strony. Jeśli dotarli Państwo aż do tego fragmentu tekstu mamy nadzieję, iż treść zamieszczona na stronie dotyczącego tematu jakim jest „mikrometr laserowy”– jest czytelna i przydatna.Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony.