33 875 83 86 bhkarcz@bhkarcz.pl

Wykonujemy modernizacje urządzeń pomiarowych

 

 

 

Wykonujemy modernizacje urządzeń pomiarowych.

W tym przypadku na życzenie klienta mikroskop  został wyposażony w  urządzenie QM-Data i dwie głowice mikrometryczne. W sposób przejrzysty i zrozumiały ekran LCD    procesora   danych   pokazuje   w   formie   graficznej   wskazania i wartości pomiarowe  oraz    wyniki   obliczeniowe .   Korzystając   z    zewnętrznej drukarki otrzymane wyniki i wartości  można wydrukować i poddać dalszej analizie.