33 875 83 86 bhkarcz@bhkarcz.pl

Stanowisko sprawdzania czujników

 

Program „sprawdzanie czujników zegarowych” jest przeznaczony dla stanowisk pomiarowych, na których realizuje się kontrolę metrologiczną czujników zegarowych o działce elementarnej 0,01 mm i dowolnym zakresie pomiarowym. Metodyka kontroli czujników oraz sposób wyznaczania błędów zostały opracowane na podstawie instrukcji sprawdzenia opublikowanej przez Prezesa GUM w DzUMiP nr 11/96.

 

Program jest prosty w obsłudze i przyjazny dla użytkownika.

Zastosowanie programu umożliwi Państwu skrócenie czasu potrzebnego do sprawdzenia czujnika (wraz z kompletnym opracowaniem wyników i wystawieniem stosownych świadectw) do około 15 minut.

 

Program, który Państwu polecamy umożliwia :

1. Dokładną identyfikację czujnika i dokumentu sprawdzenia

2. Wprowadzanie własnych wymagań metrologicznych

3. Wybór sposobu wprowadzania błędów – ręczny z klawiatury – automatyczny, z elektronicznej głowicy mikrometrycznej

4. Wizualizację wyników sprawdzenia w formie stabelaryzowanej

5. Generowanie wydruków w formie – raportów z kontroli – świadectw sprawdzenia – świadectw wzorcowania

6. Tworzenie bazy danych na podstawie wszystkich sprawdzeń